We have created a awesome theme
Far far away,behind the word mountains, far from the countries

COMPANY > CONTACT US

CONTACT US

Sung Jin (South Korea office)

Sung Jin Cosmetics Co., Ltd.


Add: RM#907 Woolim E-BIZ Center, Yangsanro 43, Youngdeungpo-gu, Seoul, Korea
Tel: +82-2-2164-8550~3
Fax: +82-2-2164-8555
E-mail: sj-1@sungjincosmetics.co.kr

Sung Jin (China factory)

Sung Jin Cosmetic Accessories Mfg.,(TIANJIN) Co., Ltd.


Add: 12, Fusheng Road, Zhong Bei Industrial Park, Xi Qing District, Tianjin, China
Tel: +86-022-8791-3550~2
Fax: +86-022-8791-3560
E-mail: sj@sungjincosmetic.com